Vad är ROT-avdrag, och hur fungerar det?

 

ROT- Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad.

Som husägare och kund kan du få rätt till en skattereduktion i din årliga deklaration, det som vanligen kallas för ROT-avdrag. Detta gäller för elarbeten och installationer som utförs av Skedala El så kostnaden behöver därför inte bli så stor. Arbeten som räknas in under ROT-arbeten är ombyggnad, underhåll, reparation samt tillbyggnader som görs till ett fritidshus, en bostadsrätt, ett småhus eller en ägarlägenhet.

Rot-avdraget ger möjlighet för en person att kunna dra av 30 % av arbetskostnaden upp till 50.000 kronor per år i deklarationen, beroende på inkomst. Är ni två som äger bostaden gemensamt dubblas maxbeloppet på 50 000 till 100 000 totalt för ert hushåll. Dock får avdraget enbart beröra kostnaderna för själva arbetet som utförs av elektrikern, alltså inte material, resekostnader eller liknande kostnader. En annan grundläggande regel är att du som begär ROT-avdrag också själv är skriven i  den aktuella bostad eller fastighet där arbetet utförs. Reduktion kan dock även beviljas om elarbetet görs i dina föräldrars hus så länge det är du som står för kostnaden och du är registrerad delägare eller fullständig ägare till bostaden.

Har du några frågor om ROT-avdrag för elarbeten, så kontakta oss gärna. Vi hjälper gärna till.

 

Nedanstående text är information hämtad från Skatteverkets hemsida gällande ROT-avdrag för el-arbeten:

Följande gäller vid ROT-avdrag för villa/småhus:

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad som är yngre än fem år

Rotavdrag ges för att

 • dra in el; se även indragning av el under Gräv- och markarbete
 • modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • installera inbyggda spotlights; se även byte av glödlampor och säkringar under Städning (rut)
 • felsöka i samband med reparation och underhållsarbete
 • installera laddplats för elbil, till exempel på fasad eller i garage
 • installera, reparera och byta ut solceller. Om kunden får bidrag för att installera solceller

Inget avdrag ges för att

 • dra el i trädgården
 • installera en fristående laddstolpe för elbil
 • installera och reparera larm
 • göra energideklarationer

Följande gäller vid ROT-avdrag för bostadsrätt:

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar

Rotavdrag ges för att

 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • modernisera el genom att till exempel byta och montera vägguttag eller installera inbyggda spotlights; se även byte av glödlampor och säkringar under Städning (rut)
 • felsöka i samband med reparation och underhållsarbete

Inget avdrag ges för

 • att dra el i trädgården eller till en elcentral (proppskåp) utanför bostaden
 • installera, reparera och byta ut solceller
 • installera och reparera larm
 • göra energideklarationer och fuktmätningar

Följande gäller vid ROT-avdrag för ägarlägenhet:

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för
 • Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag

Rotavdrag ges för att:

 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • installera inbyggda spotlights
 • göra felsökning i samband med reparation och underhållsarbete

Inget avdrag ges för att:

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och entrén
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • installera, reparera eller byta ut solceller
 • installera eller reparera larm
 • göra energideklarationer