Personalen på Skedala El AB:

Per
Per Ragnarsson
Elinstallatör för regelefterlevnad och delägare
0702152130
per@skedalael.se

Jonas Altebo
Elinstallatör för regelefterlevnad och delägare
0702123420
jonas@skedalael.se

Rasmus Persson
Elektriker
0702123421
rasmus@skedalael.se

Bosse

Bo Larelius
Elektriker
0762122843
bosse@skedalael.se

Alexander

Alexander Svensson
Elektriker
0703123466
info@skedalael.se