Montering av Solpaneler på tak - Skedala El Halmstad

Lokala samarbeten

En solaffär innehåller material och komponenter från många olika leverantörer, som dessutom många gånger har sin produktion utanför våra närområden.
Vi har valt att handla våra produkter från stora leverantörer via grossister med hög lokal kompetens, för att säkerställa och behålla funktionen av era
anläggningar även efter genomförd affär.

Vi tycker det är viktigt att hjälpen finns nära dig.

En lokal installatör som utvecklar de svenska hemmen med framtidens teknik. Vi har tillsammans med våra medarbetare stor
erfarenhet från elbranschen och brinner starkt för trygghet och service. Vår styrka är förmågan att samarbeta med företag som tillsammans vill
driva utvecklingen framåt. Detta ser vi som nyckeln till att kunna säkerställa kvalitét i vår gemensamma affär.

Hur vet jag om montering av solpaneler kan vara en passande investering i min fastighet?

Vi har under åren installerat många anläggningar med solpaneler för många nöjda kunder i Halmstadområdet. Vi kan solpaneler. Vill du veta om du kan tjäna på att installera egna solpaneler på din fastighet och producera din egen elektricitet?

Solenergi

Solens energi är ljudlös men kraftfull. I vårt
kallare klimat trivs solcellerna dessutom bättre
än på många andra platser i världen. Att fånga
upp solljuset och skapa sin egna el har blivit en
viktig förutsättning för att lyckas försörja vårt
samhälle med den el vi behöver. Intresset för
solenergi har vuxit under de senaste åren. Ett
intresse som dessutom ger en bra avkastning,
både för privatpersoner och för företag.

 

Energilager

Att solenergi är bra för miljön, det vet många.
Men att man nu dessutom kan sänka sina
förbrukningstoppar med energilager gör att
systemen blir ytterligare en nivå bättre. Vid
lagring av solel kan du få bättre kontroll över
din elförbrukning och få en jämnare
belastning på elnätet. Ett jämnt uttag gör att
näten belastas mindre, vilket i sig är bra för
miljön, men det bästa av allt är att det kan
sänka dina elkostnader.

Skattereduktion

För att ha rätt till 60 öre skattereduktion för såld el ska solcellerna ha samma anslutningspunkt och
huvudsäkring som fastighetens övriga elanslutning. Huvudsäkringen får dessutom inte vara större än
100A. Du får inte göra avdrag för mer el än du köper per år. Dessutom behöver man betala skatt för att
kunna göra ett avdrag på sin deklaration. Har man större huvudsäkring än 100A så får man normalt sälja
elen för så kallat timspotpris, utan skattereduktion. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Solenergi för företag
För anläggningar med en huvudsäkring över 100A kan det vara bra att gå igenom effektanvändningen,
timme för timme. En analys på din tidigare förbrukning kan ge en bra indikation på hur stor anläggning
som är lämplig. För en del verksamheter kan det dessutom vara intressant att visa för kunder och
förbipasserande hur mycket el som produceras på taken. Det gör man enklast med hjälp av displayer och
visningsskärmar. Vi hjälper dig med helheten.

Avkastning i procent

Den avkastning du får på din solanläggning är en viktig faktor
för oss. Vi ser över dina behov och förutsättningar för att ta
fram ett förslag som passar just dig. Avkastningen är den
procentandel du tjänar tillbaka på din investering, under det
första helåret. Det ger en bra indikation på vad man
ekonomiskt har tillbaka på sin anläggning. Säg att du har en
ränta på 3% och en avkastning på 8%, så kan man enkelt
räknat säga att du tjänar 5% per år, om du skulle använda
dig av finansiering. Utan finansiering så är avkastningen 8%.
Dessutom så är det väldigt trevligt att producera sin egna el.

kWp/kWh

Solcellernas märkeffekt mäts i
kilowattpeak (kWp). Det indikerar hur
mycket energi solcellerna genererar i en
viss temperatur och med direkt
instrålning.
Mängden producerad el som ett
solcellssystem genererar mäts i
kilowattimmar (kWh). 1 kWp genererar i
genomsnitt ungefär 800‐1100 kWh per
år, beroende på på anläggningens
förutsättningar.

Grönt Avdrag

Regeringens satsning på grön teknik ger idag privatpersoner möjligheten att
få avdrag på sin investering. Detta gäller bland annat system för
egenproducerad el med solceller, där man kan få upp till 20% avdrag på
kostnaden för arbete och material. Vad gäller lagring av egenproducerad el
och elbilsladdare så ges för dessa ett avdrag på 50%. Observera att tex resor
och projektering inte omfattas av avdraget. Tänk på att ditt skatteavdrag inte
kan överstiga den mängd skatt du betalt på ett år och att man inte har rätt
till mer än 50 000kr/person/år.

Vi hjälper dig gärna att kontrollera dina förutsättningar och räkna på din egen anläggning. Skedala El finns alltid med dig hela vägen.
Kontakta oss idag för mer information om att montera solpaneler samt för en personlig offert.