Montering av Solpaneler på tak - Skedala El Halmstad

Information och fakta om solpaneler och solceller

Lite historik om solceller

Solceller uppfanns på 1950-talet och var från början en väldigt dyr teknik som användes för att kunna producera elektricitet till rymdprogrammens satelliter. Det vi idag kallar för en solpanel är i själva verket ett flertal separata solceller. Dessa kopplas ihop i en enda större modul, i vilken de enskilda solcellerna tillsammans bildar en enda enhet. I de flesta fall installerar man också fler än en solpanel eftersom ju fler solpaneler man sätter upp, desto större effekt får man ut.

Man kan bygga upp olika storlekar av en solcellsanläggning med hjälp av ett ramverk för solpaneler. Det finns idag ett flertal företag som specialiserat sig på att tillverka färdiga solpaneler. I södra Sverige där vi är stationerade, finns också de bästa förutsättningarna i landet för att kunna ta vara på solenergin med hjälp av solcellsteknik.

Vad kostar det att investera en solpanel?

Kostnaderna för solpaneler har med tiden sjunkit markant i takt med att både produktion och konkurrensen har ökat. När det gäller priset på solpaneler är det vanligt idag att räkna på kostnaden i kr/kWp. Max effekt på anläggningen. Tumregeln idag är att det kostar ca 20 000 kronor per kWp för en solcellsanläggning. Inräknat i det beloppet är själva solpanelen samt det andra som också behövs, t ex växelriktare, fästen och anslutningskostnader.

Ett färdigt paket kan ha en kostnad som varierar mellan ca 50 000 kronor upp till 200 000 kronor. Det är helt beroende på val och enskilda förutsättningar. Kontakta oss gärna för en offert som passar dina förutsättningar.

Vad är en solpanels ”märkeffekt”?

Hos solpaneler anger tillverkaren flera olika uppmätta värden hos panelen för att du ska kunna räkna och jämföra olika värden. Märkeffekt vid STC (Standard Test Conditions) är en av dessa.

Märkeffekt vid STC anger vilken effekt solpanelen gav vid tillverkarens eget test. Det betyder att solpanelen labtestades i en kontrollerad miljö där den uppmätta solinstrålningen var 1000 W/m², med ett vinkelrätt infall mot ytan på solpanelen. Den interna solcellstemperaturen uppgick till 25 grader celsius och med ett luftmassevärde  på 1,5.

Märkeffekten i exemplet anger alltså den avgivna uteffekten när de omgivande förutsättningarna i miljön är mer eller mindre optimala för att skapa el.

Verkligheten kan givetvis se mycket annorlunda ut än testförutsättningarna ovan, speciellt eftersom vädret skiftar ordentligt med årstiden. Solpanelens placering, vinkel, omgivning har också stor betydelse för resultatet och utfallet. Det betyder alltså att den reella effekten inte alltid kan komma att nå den angivna märkeffekten.

Hur vet jag om montering av solpaneler kan vara en passande investering i min fastighet?

Vi har under åren installerat många anläggningar med solpaneler för många nöjda kunder i Halmstadområdet. Vi kan solpaneler. Vill du veta om du kan tjäna på att installera egna solpaneler på din fastighet och producera din egen elektricitet?

Vi hjälper dig gärna att kontrollera dina förutsättningar och räkna på din egen anläggning. Skedala El finns alltid med dig hela vägen.

Kontakta oss idag för mer information om att montera solpaneler samt för en personlig offert.